Tutvustus PDF

Eesti Vabaduspartei - Põllumeeste Kogu (EVP-PK) on rahvuslikkuse aadet kandev erakond.

Oleme Eesti Vabariigi kui rahvusriigi ja tema kodanike omandiõiguse järjepidevusel põhinev

rahvuslik ja demokraatlik erakond. Erakonna eesmärgiks on Eesti Vabariigi taastamine tema

Tartu rahulepinguga kinnitatud ja verega võidetud territooriumil, eesti rahva ja riigi põlistamine.

Oleme sihiks seadnud tervikliku ja igakülgse arengu toetamise meie liikmete rahvuslike,

sotsiaalmajanduslike ja poliitiliste huvide väljendamisel omavalitsuste, riigivõimu ja valitsemis-

organite ning teiste sotsiaalsete institutsioonide töös osalemisega.


Erakond loeb ennast 5. oktoobril 1921. a. Tallinnas, "Estonia" suures saalis asutatud

Põllumeeste Kogu jätkajaks.

Erakonda on juhtinud mitmed Eesti riigimehed: Konstantin Päts, Jüri Uluots ja Otto Tief.

Peame au sees Põllumeeste Kogu ning nõukogude okupatsioonivõimu poolt vägivaldselt

likvideeritud samanimelise erakonna põhimõtteid ja tunnistame end nende õigusjärglasteks.

Tegutseme oma eesmärkide ja aatekava alusel, mille tulemuseks näeme taaselustuvat

Eesti talu, kalurikülasid ja maakondades jõukaid taluperesid. Oleme avatud kõigile

eestimeelsetele teo- ja vaimuinimestele, kel julgust ja tahet avaldada ja elluviia

rahvusliku püsimajäämise raskeid kuid kaalukaid otsuseid.